Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Έκθεση Αθλητικού και Ολυμπιακού γραμματοσήμου στην Πάτρα


Η Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών σε συνεργασία με την Αθλητική Εταιρεία Πατρών «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» πραγματοποίησε έκθεση αθλητικού και ολυμπιακού γραμματοσήμου την 5η Ιανουαρίου 2015 στο κλειστό γυμναστήριο Τείσωνος 24 όπου ο εκπληκτικός αριθμό των 1200 επισκεπτών υπερέβη κάθε προσδοκία.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης βραβεύτηκαν τόσο οι παλαίμαχοι αθλητές όσο και εκείνοι οι αθλητές που διακριθήκαν κατά το έτος 2014. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Στίβος 1961-2014. Η ιστορία». Η Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών υπήρξε και ένας από τους επίσημους υποστηρικτές του εν λόγω βιβλίου.

Για να τιμήσει αυτό το γεγονός η Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών εξέδωσε 100 αναμνηστικούς συλλεκτικούς φακέλους με εταιρικά γραμματόσημα που απεικονίζουν το θυρεό της Αθλητικής Εταιρείας, το κλειστό γυμναστήριο και το εξώφυλλο του εκδοθέντος βιβλίου.Οι φάκελοι φέρουν χρονολογικό σήμαντρο πρώτης ημέρας κυκλοφορίας καθώς επίσης και την σφραγίδα της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών στην πίσω πλευρά τους.