Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Σχολικός διαγωνισμός σχεδιασμού κυπριακών γραμματοσήμων με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα μάτια της Νεολαίας»


Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τα Κυπριακά Ταχυδρομεία σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φιλοτελισμού (Σ.Ε.Φ) προκηρύσσουν διαγωνισμό σχεδιασμού γραμματοσήμων μεταξύ των μαθητών Λυκείων/Τεχνικών Σχολών της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα μάτια της Νεολαίας».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ετοιμασία σχεδίων από μαθητές με τελικό στόχο την επιλογή τριών σχεδίων και την απεικόνισή τους σε σειρά γραμματοσήμων που θα εκδοθεί το Μάιο του 2016.

Η εμπλοκή των μαθητών είναι επιθυμητή αφού απώτερος στόχος είναι η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, των αρχών και αξιών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚ) καθώς επίσης και η ευρύτερη γνώση και ευαισθητοποίηση των νέων για τα πολλά οφέλη που προσφέρει ο φιλοτελισμός.

Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού θα δοθεί στους μαθητές οπτικοακουστικό υλικό και ιστοσελίδες, με θέμα την ΕΕ. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο (www.europarl.cy) υπό τον σύνδεσμο Νεολαία έχει δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος (Stamp Art), ο οποίος θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Η συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική. Στους νικητές θα δοθούν ως βραβεία από ένα ειδικό Λεύκωμα γραμματοσήμων και σχετικά διπλώματα.

Πηγή: Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο