Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΦΟ


Στις 6 Απριλίου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29.3.2015. Μετά από ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεστήθη σε σώμα ως εξής:

Παντελής Λεούσης, Πρόεδρος
Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος, Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Καγκελάρης, Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόχειλος, Ταμίας
Αντώνης Βιρβίλης, Ειδ. Γραμματέας
Στάθης Πουλαράκης, Έφορος
Νίκος Μαλλούχος, Σύμβουλος
Άρης Μέγας, Σύμβουλος
Σπύρος Παπαγιάννης, Σύμβουλος
Μιχάλης Πετραδάκης, Σύμβουλος
Βασίλης Σεκόπουλος, Σύμβουλος