Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Πληροφορίες για την παγκόσμια έκθεση World Stamp Show NY 2016


Κάθε 10 χρόνια η American Philatelic Society οργανώνει μια μεγάλη έκθεση.  Η παγκόσμια έκθεση  World Stamp Show NY 2016 θα γίνει στην Νέα Υόρκη στο διάστημα 28 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2016 και θα συγκεντρώσει σε 4000 πλαίσια τα καλύτερα, κατά τεκμήριο, εκθέματα του κόσμου. Έχουν δηλώσει συμμετοχή  92 κράτη ενώ 125 εμπορικοί οίκοι από όλο τον κόσμο (από την Ελλάδα ο οίκος Καραμήτσου) έχουν ήδη ενοικιάσει τα αντίστοιχα περίπτερα.

Περιλαμβάνει όλες τις γνωστές εκθεσιακές τάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Ανοικτής και επί πλέον τον «Σύγχρονο Φιλοτελισμό» (Modern Philately) και την πειραματική τάξη «Φακέλων Πρώτης Μέρας Κυκλοφορίας» (First Day Covers). 

Ο Σύγχρονος Φιλοτελισμός (3 ή 5 πλαίσια) περιλαμβάνει αντικείμενα που εκδόθηκαν από ταχυδρομικές υπηρεσίες τα τελευταία 20 χρόνια και θα είναι ανοικτός για εκθέματα Παραδοσιακού Φιλοτελισμού, Ταχυδρομικής Ιστορίας και Μονοφύλλων. Η αίτηση συμμετοχής, στην τάξη αυτή, πρέπει να συνοδεύεται με την σύσταση του Εθνικού Αντιπροσώπου. Περισσότερες πληροφορίες για τον Σύγχρονο Φιλοτελισμό στο www.f-i-p.ch

Τα εκθέματα Φακέλων Πρώτης Μέρας Κυκλοφορίας (5 πλαίσια) θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της American Philatelic Society.

Κάθε πλαίσιο περιλαμβάνει 16 σελίδες, διαστάσεων έως 22Χ30 εκατοστών.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του Εθνικού Αντιπροσώπου μέχρι τις 30 Αυγούστου 2015, μαζί με την πρώτη σελίδα του εκθέματος.

Τα τέλη συμμετοχής είναι γενικά 95 US$ ανά πλαίσιο. Για τα εκθέματα Ενός Πλαισίου είναι 150 US$, ενώ για την Φιλοτελική Φιλολογία 100 US$ ανά έκθεμα. Ελεύθερη είναι η συμμετοχή για την τάξη Νεότητας.


Περισσότερες πληροφορίες, ο ειδικός κανονισμός (IREX) και το έντυπο αίτησης από τον http://www.ny2016.org/ ή από τον Εθνικό Αντιπρόσωπο  Γιώργο Σπάρη, τηλέφωνο: 6937133213 email: georgios.k.sparis@gmail.com