ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

fea.photo

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Μετά από σχετική ψηφοφορία των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 3/4/2022-2/4/2024 ως εξής:…