ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥΜ

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 30.3.22 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: Πρόεδρος                                : Νίκος Μαλλούχος Αντιπρόεδρος                         : Νίκος Σπυρόπουλος Γεν. Γραμματέας                   :…