Φιλοτελικά Σεμινάρια

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας φιλοξενούνται τρία αξιόλογα Φιλοτελικά Σεμινάρια που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της London 2022 και της Hunfilex 2022. Τα δύο Σεμινάρια της London 2022 είχαν…