Αναζήτηση φιλοτελικών απαντήσεων με βάση τη σύγχρονη Ψηφιακή Τεχνολογία.

Μπορεί η σύγχρονη Ψηφιακή Τεχνολογία να έρθει συμπαραστάτης στις προσπάθειες των Φιλοτελιστών στην επίπονη και απαιτητική εργασία της κατάταξης των γραμματοσήμων της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή (ΜΚΕ); Στο ερώτημα αυτό…