Σύνοψη εκθέματος

Τα τελευταία χρόνια, οι διοργανωτές φιλοτελικών εκθέσεων ζητούν από τους υποψήφιους εκθέτες, εκτός από την εισαγωγική σελίδα, να υποβάλουν και σύνοψη του εκθέματος μαζί με τη φόρμα συμμετοχής. Μια καλογραμμένη…