Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (ΜΠΦ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που διαθέτουν εκ του καταστατικού τους πολιτιστική δραστηριότητα. Η εγγραφή στο Μητρώο…