Διαδικτυακά σεμινάρια της ΕΦΟ

Την Πέμπτη 15.9.22 στις 19.00 αρχίζουν τα διαδικτυακά σεμινάρια της ΕΦΟ, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των φιλοτελιστών, σε σχέση με τις τρέχουσες  εξελίξεις στη διαμόρφωση, αλλά και την αξιολόγηση ενός…