Το Βραβείο «Χ. Μπίνου» 2021

Η Επιτροπή Απονομής του Βραβείου Μπίνου της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας απένειμε το «Βραβείο Χ. Μπίνου 2021», στο έργο του Κωνσταντίου Τσιτσελίκη :
Σύνορα, Κυριαρχία, Γραμματόσημα,
Οι μεταβολές του ελληνικού εδάφους 1830-1847,
Έκδοση : ‘Ιδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Αθήνα 2021
Το έργο, εκτιμήθηκε ότι, προκαλεί το ζωηρό ενδιαφέρον των φιλοτελιστών ή τρίτων, καθώς προβάλλει το γραμματόσημο ως :
• μέσο ένδειξης και άσκησης εξουσίας, κατοχής ή κυριαρχίας του εδάφους, που έγινε – ή δεν έγινε – ελληνικό,
• σύμβολο και μήνυμα για το ποιος ασκεί τον πολιτικό και θεσμικό έλεγχο επί του εδάφους και
• συνδετικό κρίκο (μαζί με τις ταχυδρομικές σφραγίδες) κάθε γωνιάς της ελληνικής επικράτειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *