ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Μετά από σχετική ψηφοφορία των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 3/4/2022-2/4/2024 ως εξής:

 

• ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος, Πρόεδρος
• ΑΝΔΡΕΙΩΤΗΣ Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
• ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Κων/νος, Γεν. Γραμματέας
• ΧΑΒΑΤΖΑΣ Ιωάννης, Ειδικός Γραμματέας
• ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Βασίλης, Οικονομικός Διαχειριστής
• ΣΤΕΦΑΝΗΣ Αθανάσιος, Ταμίας
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δημήτριος, Κοσμήτορας
• ΡΑΖΗΣ Αναστάσιος, Έφορος Β᾽
• ΡΟΥΜΠΕΑΣ Χαράλαμπος, Έφορος A᾽

Το μέλος του ΔΣ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Κων/νος παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Γεν. Γραμματέας, ορίζεται υπεύθυνος για την διαχείριση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της ΦΕΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *