Διαδικτυακά σεμινάρια της ΕΦΟ

Την Πέμπτη 15.9.22 στις 19.00 αρχίζουν τα διαδικτυακά σεμινάρια της ΕΦΟ, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των φιλοτελιστών, σε σχέση με τις τρέχουσες  εξελίξεις στη διαμόρφωση, αλλά και την αξιολόγηση ενός εκθέματος σε Εθνικές Φιλοτελικές Εκθέσεις.

Για πληρέστερη ενημέρωση σας δείτε την πρόσκληση των σεμιναρίων here και το πρόγραμμα here.

Για την απόκτηση των συνδέσμων (links) συμμετοχής στα σεμινάρια – η οποία είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλους – παρακαλούμε απευθυνθείτε στα φιλοτελικά σωματεία, στα οποία είσθε μέλος.

Δείτε τα σεμινάρια here.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *