Νέο ΔΣ ΦΕΔ

Σας γνωστοποιούμε ότι την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου και την Κυριακή 19 Μαρτίου 1023 τα μέλη που εκλέχθηκαν συνήλθαν σε Σώμα.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής.
Καρανικόλας Νικόλαος              Πρόεδρος
Πετρίδης Αντώνιος                     Αντιπρόεδρος
Καβουκλής Γεώργιος                  Γραμματέας
Αναμουρλής Χαράλαμπος         Ταμίας
Περίν Γεώργιος                            Μέλος
Παραής Ιωάννης                          Μέλος
Δικαστόπουλος Γεώργιος           Μέλος
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο κ.Σταματιάδης Χρόνης και ο κ. Γεροντούδης Νικήτας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *