Μια πολύτιμη «Πυξίδα» για τα Ταχυδρομικά Τέλη

Το 2022 ολοκληρώθηκε η 4η έκδοση του έργου του Γιάννη Νταή «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ και ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ από 1.10.1861 έως 1.1.2001», που αποτελεί κυριολεκτικά την πιο περιεκτική εγκυκλοπαίδεια για μία ασφαλή προσέγγιση του συνόλου των Ταχυδρομικών και Πρόσθετων Τελών κατά την περίοδο των 140 ετών που καλύπτει.

 

Η συνεχής και συστηματική προσφορά προς τους φιλοτελιστές του Γ.Ν με τα βιβλία του σε τομείς όπου στο παρελθόν υπήρχε μόνον κατακερματισμένη πληροφορία, αποτελούν μία ισχυρή βάση για την εμβάθυνση κάθε ουσιαστικής έρευνας σε πολλούς τομείς της ταχυδρομικής ιστορίας και όχι μόνο. Η επικαιροποιημένη ψηφιακή έκδοση των «Τελών», η οποία αναρτήθηκε στην ενότητα «Ψηφιακό Αρχείο» της ΕΦΟ, υποενότητα «Φιλοτελική Φιλολογία / Φιλοτελικά Βιβλία» : https://www.efo.gr/en/postage-dues-ntais/ αποτελεί για κάθε συλλέκτη και μελετητή μια ανεκτίμητη «Πυξίδα» σ’ ό,τι αφορά τα Ελληνικά Ταχυδρομικά Τέλη.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *