Τα δήθεν γραμματόσημα του Θερίσου. Μια ομιλία στη ΦΕΑ.

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου γιά να τιμηθεί η 86η επέτειος της ίδρυσης της Φ.Ε.Α, έγινε στα γραφεία της, ομιλία από τον Μανώλη Μυλωνάκη, μελετητή της Κρητικής Ιστορίας και γνωστό συλλέκτη – εκθέτη της Ταχυδρομικής Ιστορίας της Κρήτης. Θέμα της : Τα δήθεν γραμματόσημα του Κινήματος του Θερίσου. Ο ομιλητής ανέφερε τον σκοπό τους, τα κατασκευαστικά τους προβλήματα, τους τόπους της εκτύπωσης τους – Θέρισο και Αθήνα – υπό την συνεχή καθοδήγηση του ίδιου του Βενιζέλου με επιστολές του πρός τον «πρεσβευτή» του Κινήματος στην Αθήνα Κλέαρχο Μαρκαντωνάκη. Οι επιστολές βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη.

Οι εισπράξεις των Κινηματιών, από την διάθεση των «γραμματοσήμων» έφτασαν σε ένα δίμηνο να καλύψουν το 45% των αναγκών τους. Φυσικά τα δήθεν γραμματόσημα ποτέ δεν απέκτησαν ταχυδρομική νομιμότητα επειδή ποτέ δεν διατέθηκαν από θυρίδα υπαρκτού ταχυδρομικού γραφείου. Όλες οι σφραγίδες, που φέρουν αρκετά από τα δήθεν γραμματόσημα, είναι επίσης δήθεν.

Η τελευταία οικονομική υπηρεσία των «γραμματοσήμων» ήταν ότι κάλυψαν ένα μέρος της αγοράς των τουφεκιών που έπρεπε να παραδώσουν οι Κινηματίες πριν τους δοθεί αμνηστία. Εκτός των Κινηματιών από τα δήθεν γραμματόσημα αποκόμισαν ακόμη κέρδη γνωστοί και άγνωστοι. Οι γνωστότεροι ήταν οι ιδιοκτήτες του Λιθογραφείου Στάγγελ, που εκτός της λιθογραφικής έκδοσης των «γραμματοσήμων» για το Κίνημα, παρήγαγαν και ποικιλίες για δικό τους λογαριασμό. Η φερόμενη σαν πρώτη και δήθεν απορριφθείσα έκδοση με τον χάρτη της Κρήτης αποτελεί επίσης έργο επιτηδείων εφόσον δεν αναφέρθηκε στις επιστολές Βενιζέλου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *