Μία πρωτοποριακή Διεθνής Φιλοτελική Έκθεση μίας Τάξης…

Στο Τορόντο από τις 9-12 Ιουνίου η CAPEX 22 θα αποτελέσει μιά πρωτοποριακή Διεθνή Φιλοτελική Έκθεση αφιερωμένη καθ´ολοκληρία σε εκθέματα Ενός Πλαισίου.
Μέχρι τώρα οι Διεθνείς Φιλοτελικές Εκθέσεις φιλοξενούσαν είτε αρκετές από τις Συναγωνιστικές Τάξεις είτε μία από τις καθιερωμένες τάξεις όπως την Ταχυδρομική Ιστορία, τον Θεματικό Φιλοτελισμό κα.
Η «πειραματική» συμμετοχή εκθεμάτων Ενός Πλαισίου επί εξαετία και η υψηλή αποδοχή τους από τους εκθέτες οδήγησε, το 2008 κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της F.I.P στο Βουκουρέστι, στην απόφαση της τυπικής έγκρισης για τα εκθέματα Ενός Πλαισίου.
Διευκρινίζεται ότι ένα έκθεμα ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ περιλαμβάνει φιλοτελικό υλικό, που ανήκει αναμφίβολα σε μια από τις καθιερωμένες από την F.I.P τάξεις. Αυτός είναι ο λόγος, που κρίνεται βάσει των αντίστοιχων Κανονισμών κάθε Τάξης (πχ. Αεροφιλοτελισμού, Θεματικής κλπ), αλλά και ταυτόχρονα με βάση τον Κανονισμό της Τάξης του Ενός Πλαισίου.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενός Πλαισίου της F.I.P ο στόχος είναι διττός :  αφενός να δώσει την ευκαιρία στους συλλέκτες να παρουσιάσουν εκθέματα περιορισμένης (στενής) θεματολογίας, τα οποία είτε λόγω περιορισμένου θέματος είτε λόγω περιορισμένης (χαμηλής) διαθεσιμότητας φιλοτελικού υλικού, μπορούν να αναπτυχθούν σε ΜΟΝΟ Ένα Πλαίσιο και αφετέρου να προσφέρουν την ευκαιρία σε νέους συλλέκτες σε επίπεδο Συλλόγων, Περιφερειακών ή και Εθνικών Εκθέσεων να ξεκινήσουν έτσι την «Εκθεσιακή τους Διαδρομή».
Επιπλέον, τα κατά F.I.P 2 Κριτήρια για ένα «Καλό» Έκθεμα Ενός Πλαισίου είναι :
1) Να καλύπτονται διεξοδικά όλες οι σημαντικές πτυχές του επιλεγμένου θέματος μέσα στο έκθεμα Ενός Πλαισίου,
2) Το Έκθεμα του Ενός Πλαισίου ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ μέρος κάποιου άλλου Εκθέματος περισσότερων πλαισίων από το οποίο έχει αφαιρεθεί με σκοπό να «παρουσιαστεί» ως Έκθεμα Ενός Πλαισίου.
Η CAPEX 22 ( https://capex22.org ) αναμφισβήτητα θα καταγραφεί ως μία Έκθεση – σκαπανέας νέων φιλοτελικών οδών, ευρύτερης φαντασίας και πειραματισμού, προς τις προσεχείς Διεθνείς Φιλοτελικές Εκθέσεις F.I.P.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η CAPEX 22 συνεχίζει την πορεία στα καινοτόμα ίχνη της NOTOS 2021 της οποίας η πρωτοβουλία αποδοχή εκθεμάτων 2 ή 3 πλαισίων έγινε ασμένως αποδεκτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *