Μια πολύτιμη «Πυξίδα» για τα Ταχυδρομικά Τέλη

Το 2022 ολοκληρώθηκε η 4η έκδοση του έργου του Γιάννη Νταή «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ και ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ από 1.10.1861 έως 1.1.2001», που αποτελεί κυριολεκτικά την πιο περιεκτική εγκυκλοπαίδεια για μία ασφαλή προσέγγιση…