Φιλοτελικά Σεμινάρια

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας φιλοξενούνται τρία αξιόλογα Φιλοτελικά Σεμινάρια που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της London 2022 και της Hunfilex 2022.
Τα δύο Σεμινάρια της London 2022 είχαν θέμα τις «Καλές Πρακτικές στον Φιλοτελισμό Νεότητας» και την «Ψηφιακή Τεχνολογία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον Φιλοτελισμό» ενώ στην Hunfilex 2022 παρουσιάστηκε μέσω ενός σημαντικού εκθέματος η «Ανοικτή Τάξη».
Τα Σεμινάρια βρίσκονται σε μορφή PowerPoint στα αγγλικά στον σύνδεσμο: https://fepanews.com/seminars/  .

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *