Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (ΜΠΦ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, που διαθέτουν εκ του καταστατικού τους πολιτιστική δραστηριότητα.
Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση του φορέα, αποτελεί, όμως, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.
Ανεξάρτητα όμως από την ενδεχόμενη επιχορήγηση διαφόρων φιλοτελικών δράσεων, η εγγραφή ενός σωματείου στο συγκεκριμένο μητρώο είναι προφανές ότι επισημοποιεί την ιδιότητά του ως «πολιτιστικού φορέα». Για αυτό και η ΕΦΟ συνιστά στα μέλη της να επιδιώξουν την εγγραφή τους στο υπόψη μητρώο.
Ήδη η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία και ήδη έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή της εταιρείας στο ΜΠΦ του ΥΠΠΟΑ.
Σχετικές πληροφορίες και οδηγίες μπορεί να αντληθούν από :

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *