Πρώην Διοικητικά Συμβούλια

Διατελέσαντες Πρόεδροι
Στέφανος Μακρυμίχαλος 1947 – 1951
Τρύφων Κωνσταντινίδης 1952 – 1954
Ανδρέας Ψαρράς 1955 – 1956
Αθανάσιος Ζερβόπουλος 1957 – 1961
Ιωάννης Σολιώτης 1962
Αριστείδης Ξανθόπουλος 1963 – 1964
Γεώργιος Φωτιάδης 1965 – 1966
Στέφανος Μακρυμίχαλος 1967 – 1973
Χρήστος Σολιώτης 1974 – 1979
Άγγελος Παπαϊωάννου 1980 – 2004
Μιχάλης Τσιρώνης 2005 – 2006
Αντώνης Βιρβίλης 2007 – 2012
Παντελής Λεούσης 2013 – 2021
Νίκος Μαλλούχος 2021 – Σήμερα

 

Διοικητικό Συμβούλιο 11/10/1947
Πρόεδρος: Στέφανος Μακρυμίχαλος
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Βλαστός
Μέλος: Ανδρέας Ψαρράς
Μέλος: Δημήτριος Σπανός
Μέλος: Κωνσταντίνος Ανυφαντής
Μέλος: Κωνσταντίνος Στεφανουδάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 02/11/1952
Πρόεδρος: Τρύφων Κωνσταντινίδης
Α᾽ Αντιπρόεδρος: Κίμων Ζωΐδης
Β᾽Αντιπρόεδρος: Σ. Μούχας
Γενικός Γραμματέας: Μ. Τζιβόγλου
Ειδικός Γραμματέας: Σ. Πανταλέων
Ταμίας: Δημ. Σπανός
Έφορος Τύπου και Προπαγάνδας: Δημ. Κουμουνδούρος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 24/04/1955
Πρόεδρος: Ανδρέας Ψαρράς
Αντιπρόεδρος: Μ. Τζιβόγλου
Γενικός Γραμματέας: Αχιλλέας Καμπάνης
Ταμίας: Δημ. Σπανός
Έφορος Τύπου και Προπαγάνδας: Κωνσταντίνος Στεφανουδάκης
Σύμβουλος: Σοφοκλής Πανταλέων

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/1957
Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζερβόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μ. Τζιβόγλου
Γενικός Γραμματέας: Σοφοκλής Νικολαΐδης
Ταμίας: Δημ. Σπανός
Έφορος Τύπου και Προπαγάνδας: Κωνσταντίνος Στεφανουδάκης
Σύμβουλος: Σοφοκλής Πανταλέων

 

Διοικητικό Συμβούλιο 28/04/1960
Πρόεδρος: Αθανάσιος Ζερβόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Πανταλέων
Γενικός Γραμματέας: Μωυσής Κωνσταντίνης
Ταμίας: Δημ. Σπανός
Έφορος Τύπου και Προπαγάνδας: Κωνσταντίνος Στεφανουδάκης
Σύμβουλος: Σπύρος Ζερβός

 

Διοικητικό Συμβούλιο 12/04/1962
Πρόεδρος: Ιωάννης Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Σοφοκλής Πανταλέων
Γενικός Γραμματέας: Μωυσής Κωνσταντίνης
Ταμίας: Λεων. Μαργέτης
Έφορος Τύπου και Προπαγάνδας: Γεωργ. Παπαστεφάνου
Σύμβουλος – Ειδικός Γραμματέας: Γιώργιος Μπαλής

 

Διοικητικό Συμβούλιο 20/01/1963
Πρόεδρος: Αριστείδης Ξανθόπουλος
Αντιπρόεδρος: Φαίδων Αθανασούλας
Γενικός Γραμματέας: Μωυσής Κωνσταντίνης
Ειδικός Γραμματέας: Α. Μοσχονάς
Ταμίας: Λεων. Μαργέτης
Μέλος: Ευαγγ. Στασινόπουλος
Μέλος: Δ. Σαμαράς

 

Διοικητικό Συμβούλιο 16/05/1965
Πρόεδρος: Γ. Μ. Φωτιάδης
Αντιπρόεδρος: Φαίδων Αθανασούλας
Γενικός Γραμματέας: Μωυσής Κωνσταντίνης
Ειδικός Γραμματέας: Μ. Παλαμήδης
Ταμίας: Λεων. Μαργέτης
Έφορος: Γ. Μπαλλής
Μέλος: Ι. Κούτσης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 08/01/1967
Πρόεδρος: Στέφανος Μακρυμίχαλος
Αντιπρόεδρος: Α. Δρακάκης
Γενικός Γραμματέας: Φίλιππος Φάλμπος
Ειδικός Γραμματέας: Ανδρέας Ζέης
Έφορος: Γ. Μπαλλής
Ταμίας: Χ. Καλφαρέντζος
Σύμβουλος: Μιχ. Τσιρώνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 20/01/1969
Πρόεδρος: Στέφανος Μακρυμίχαλος
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Ξανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Φίλιππος Φάλμπος
Ειδικός Γραμματέας: Μιχαήλ Τσιρώνης
Έφορος: Γιώργος Μπαλλής
Ταμίας: Κων. Μαλούτας
Σύμβουλος: Ανδρέας Ζέης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 25/05/1971
Πρόεδρος: Στέφανος Μακρυμίχαλος
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Ξανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Βιρβίλης
Ταμίας: Θ. Ζουμής
Έφορος: Γιώργος Μπαλλής
Σύμβουλος: Χρ. Σολιώτης
Σύμβουλος: Σπ. Κλίπφελ
Σύμβουλος: Τ. Παλαμήδης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 25/04/1974
Πρόεδρος: Χρήστος Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Ευστράτιος Φαϊππέας
Γενικός Γραμματέας: Σπ. Κλίπφελ
Ειδικός Γραμματέας: Αλκιβιάδης Καλογεράς
Ταμίας: Θεόδωρος Ζουμής
Έφορος: Γιώργος Μπαλλής
Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Καρυστινάκης
Σύμβουλος: Αντώνης Βιρβίλης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 04/1975

(ανασύσταση ΔΣ λόγω παραιτήσεων)

Πρόεδρος: Χρήστος Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Καλογεράς
Γενικός Γραμματέας: Σπ. Κλίπφελ
Ειδικός Γραμματέας: Θεόδωρος Ζουμής
Ταμίας: Νικ. Καρδασιλάρης
Έφορος: Γιώργος Μπαλλής
Σύμβουλος: Αντώνης Βιρβίλης
Σύμβουλος: Νίκος Κωβαίος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/01/1976
Πρόεδρος: Χρήστος Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Καλογεράς
Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Τσιρώνης
Ειδικός Γραμματέας: Σπ. Κλίπφελ
Ταμίας: Θεόδ. Καλκάνης
Έφορος: Γιώργος Μπαλλής
Σύμβουλος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Σύμβουλος: Νίκος Κωβαίος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 07/1977

(ανασύσταση ΔΣ λόγω παραιτήσεων)

Πρόεδρος: Χρήστος Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Γενικός Γραμματέας: Γκύ Ζιρώ
Ειδικός Γραμματέας: Ν. Ζαμπέλλας
Ταμίας: Σπ. Κλίπφελ
Έφορος: Μιχαήλ Τσιρώνης
Σύμβουλος: Νίκος Κωβαίος
Σύμβουλος: Θεόδωρος Ζουμής

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/1978
Πρόεδρος: Χρήστος Σολιώτης
Αντιπρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Γενικός Γραμματέας: Ν. Ζαμπέλλας
Ειδικός Γραμματέας: Αντώνης Βιρβίλης
Ταμίας: Θεοδ. Παπαηλιού
Έφορος: Εμμ. Φωτάκης
Σύμβουλος: Νικόλαος Βασδέκης
Σύμβουλος: Στέλιος Δουδούμης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 23/02/1980
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Εμμ. Φωτάκης
Γενικός Γραμματέας: Ν. Ζαμπέλλας
Ειδικός Γραμματέας: Κώστας Ανδρουλιδάκης
Ταμίας: Θεοδ. Παπαηλιού
Έφορος: Περικλής Αγαπίου
Σύμβουλος: Βασίλης Αποστολόπουλος
Σύμβουλος: Νικόλαος Βασδέκης
Σύμβουλος: Αλκιβιάδης Καλογεράς

 

Διοικητικό Συμβούλιο 26/02/1983
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Εμμ. Φωτάκης
Γενικός Γραμματέας: Ν. Ζαμπέλλας
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Νίκος Πόδας
Μέλος: Αλκιβιάδης Καλογεράς
Μέλος: Δ. Κακομήτας
Μέλος: Δ. Σκίντζης
Μέλος: Φ. Σμπόρος
Μέλος: Νία Στράτου
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 23/02/1986
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νία Στράτου
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Αναγνώστου
Ειδικός Γραμματέας: Νομ. Καρδούλης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Π. Μολφέτας
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Γ. Δολιανίτης
Μέλος: Μάριος Αγγελόπουλος
Μέλος: Νίκος Πόδας
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου

 

Διοικητικό Συμβούλιο 28/02/1988
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νία Στράτου
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Αναγνώστου
Ειδικός Γραμματέας: Νομ. Καρδούλης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Μέλος: Κώστας Σφήκας
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Αλκιβιάδης Καλογεράς
Μέλος: Β. Σεκόπουλος
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Χρ. Κελεμκερής

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/1990
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νία Στράτου
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Αναγνώστου
Ειδικός Γραμματέας: ‘Αλκης Καλογεράς
Έφορος: Δ. Σκίντζης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Μέλος: Κώστας Σφήκας
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Β. Σεκόπουλος
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Νίκος Πόδας

 

Διοικητικό Συμβούλιο 02/03/1992
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νία Στράτου
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Αναγνώστου
Ειδικός Γραμματέας: ‘Αλκης Καλογεράς
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Κώστας Σφήκας
Μέλος: Σ. Πατακιάς
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Γ. Δολιανίτης
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Α. Μητάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 20/03/1994
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νία Στράτου
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Αναγνώστου
Ειδικός Γραμματέας: ‘Αλκης Καλογεράς
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Κώστας Σφήκας
Μέλος: Σ. Πατακιάς
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Νικ. Ζαμπέλλας
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Α. Μητάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/1996
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: ‘Αλκης Καλογεράς (1996)
Αντιπρόεδρος: Κώστας Σφήκας (1997)
Γενικός Γραμματέας: Νικ. Ζαμπέλλας
Ειδικός Γραμματέας: Νομικός Καρδούλης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Σ. Πατακιάς
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Μάνος Αναγνώστου
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Α. Μητάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 15/03/1998
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Κώστας Σφήκας
Γενικός Γραμματέας: Αντ. Βιρβίλης
Ειδικός Γραμματέας: Μαργαρίτα Κοτοπούλη
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Νομικός Καρδούλης
Μέλος: ‘Αλκης Καλογεράς
Μέλος: Κων. Κρίνος
Μέλος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Α. Παπαδημητρίου
Μέλος: Α. Μητάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 19/03/2000
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Κώστας Σφήκας
Γενικός Γραμματέας: Αντ. Βιρβίλης
Ειδικός Γραμματέας: Παντελής Λεούσης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Κων. Κρίνος
Μέλος: Γ. Θωμαρέης
Μέλος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Α. Μητάκης
Μέλος: Νομικός Καρδούλης
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/2002
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Κώστας Σφήκας
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Κρίνος-Πανίτσας
Ειδικός Γραμματέας: Λ. Παπαδόπουλος
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Νομικός Καρδούλης
Μέλος: Α. Μητάκης
Μέλος: Β. Σεκόπουλος
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Ευαγγ. Ολύμπιος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 08/07/2003
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Κώστας Κρίνος-Πανίτσας
Γενικός Γραμματέας: Νικ. Μπεργιόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Ν. Καρδούλης
Ταμίας: Στέλιος Δουδούμης
Έφορος: Κώστας Σφήκας
Μέλος: Β. Σεκόπουλος
Μέλος: Α. Μητάκης
Μέλος: Μιχ. Τσιρώνης
Μέλος: Ι. Γουγούλας
Μέλος: Ιωακείμ Χαλβατζιδόπουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 12/06/2005
Πρόεδρος: Μιχάλης Τσιρώνης
Αντιπρόεδρος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Λεούσης
Ταμίας: Δ. Κακομήτας
Ειδικός Γραμματέας: Λαζ. Πετρόπουλος
Έφορος: Παν. Καγκελάρης
Μέλος: Χρ. Αγοραστός
Μέλος: Στ. Κανακάκης
Μέλος: Ανάργυρος Μέγας
Μέλος: Φωτ. Πετρόπουλος
Μέλος: Αλεξ. Φραγκιάς

 

Διοικητικό Συμβούλιο 22/04/2007 & 24/06/2007
Πρόεδρος: Αντώνης Βιρβίλης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τσιρώνης
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Λεούσης
Ειδικός Γραμματέας: Παν. Καγκελάρης
Ταμίας: Β. Αποστολόπουλος
Έφορος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Ανάργυρος Μέγας
Μέλος: Φωτ. Πετρόπουλος
Μέλος: Κώστας Χαζάπης
Μέλος: Β. Πετρόχειλος
Μέλος: Ν. Καρανικόλας

 

Διοικητικό Συμβούλιο 05/04/2009
Πρόεδρος: Αντώνης Βιρβίλης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τσιρώνης
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Λεούσης
Ταμίας: Β. Πετρόχειλος
Ειδικός Γραμματέας: Παν. Καγκελάρης
Έφορος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Α. Βροντάκης
Μέλος: Μ. Πετραδάκης
Μέλος: Β. Αγραφιώτης
Μέλος: Κ. Χατζής
Μέλος: Λαζ. Πετρόπουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 27/03/2011
Πρόεδρος: Αντώνης Βιρβίλης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τσιρώνης
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Λεούσης
Ειδικός Γραμματέας: Παν. Καγκελάρης
Ταμίας: Β. Πετρόχειλος
Έφορος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Μ. Πετραδάκης
Μέλος: Β. Αγραφιώτης
Μέλος: Ν. Μαλλούχος
Μέλος: Ν. Καρανικόλας
Μέλος: Λαζ. Πετρόπουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31/03/2013
Πρόεδρος: Παντελής Λεούσης
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Τσιρώνης
Γενικός Γραμματέας: Παν. Καγκελάρης
Ειδικός Γραμματέας: Αντώνης Βιρβίλης
Ταμίας: Β. Πετρόχειλος
Έφορος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Μέλος: Ν. Καρανικόλας
Μέλος: Ν. Μαλλούχος
Μέλος: Μ. Πετραδάκης
Μέλος: Λαζ. Πετρόπουλος
Μέλος: Σπ. Παπαγιάννης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 29/03/2015
Πρόεδρος: Παντελής Λεούσης
Αντιπρόεδρος: Ι. Χαλβατζιδόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Παν. Καγκελάρης
Ειδικός Γραμματέας: Αντώνης Βιρβίλης
Ταμίας: Β. Πετρόχειλος
Έφορος: Στάθης Πουλαράκης
Μέλος: Β. Σεκόπουλος
Μέλος: Ν. Μαλλούχος
Μέλος: Μ. Πετραδάκης
Μέλος: Λαζ. Πετρόπουλος
Μέλος: Σπ. Παπαγιάννης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 19/03/2017
Πρόεδρος: Παντελής Λεούσης
Αντιπρόεδρος: Ν. Μαλλούχος
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Παναγόπουλος
Ταμίας: Β. Πετρόχειλος
Έφορος Εκθέσεων και Δημοσίων Σχέσεων: Αντώνης Βιρβίλης
Έφορος Εντευκτηρίου: Αργύρης Γιαννακόπουλος
Έφορος Εκδόσεων: Χρήστος Γκίκας
Μέλος: Κ. Χριστοδουλίδης
Μέλος: Μ. Πετραδάκης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 17/03/2019
Πρόεδρος: Παντελής Λεούσης
Αντιπρόεδρος: Νίκος Μαλλούχος
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Χριστοδουλίδης
Ταμίας: Βασίλης Πετρόχειλος
Έφορος Εκθέσεων: Αντώνης Βιρβίλης
Έφορος Εκδόσεων: Νίκος Ανδρειώτης
Έφορος Εντευκτηρίου: Χρήστος Γκίκας
Μέλος: Μιχάλης Πετραδάκης
Μέλος: Κώστας Σαμανίδης

 

Διοικητικό Συμβούλιο 25/09/2021
Πρόεδρος: Νίκος Μαλλούχος
Αντιπρόεδρος: Νίκος Ανδρειώτης
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Γκίκας
Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Καρράς
Ταμίας: Βασίλης Πετρόχειλος
Έφορος Εκδόσεων: Γεωργία Μπάλτσου
Έφορος Εντευκτηρίου: Κώστας Σαμανίδης
Έφορος Εκθέσεων: Ευάγγελος Κώτσης
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Νίκος Βαρουξής