Σεμινάρια

 

2022
ΣεμινάριοPowerpoint ΣεμιναρίουVideo Σεμιναρίου
2022.09.15
Κ.Χαζάπης -
Εκθέσεις και Εκθέματα
2022.09.15
Γ.Θωμαρέης -
Παραδοσιακός Φιλοτελισμός Α᾽ Μέρος
2022.09.16
Ν. Μαλλούχος -
Μαξιμαφιλία Α' μέρος
2022.09.16
Ν. Μαλλούχος, Π. Λεούσης -
Θεματικός Φιλοτελισμός Α' μέρος
2022.09.22
Αλ. Σαββόπουλος -
Ταχυδρομική Ιστορία Α᾽ Μέρος
2022.09.22
Αλ. Γαληνός -
Χαρτόσημα
2022.09.23
Αθ. Πάσχος -
Ταχυδρομικά Μονόφυλλα
2022.09.23
Αλ. Παπαδόπουλος -
Αεροφιλοτελισμός Α' μέρος
2022.09.29
Α. Βιρβίλης -
Φιλοτελική Φιλολογία
2022.09.29
Ν. Μαλλούχος -
Μαξιμαφιλία Β΄μέρος
2022.09.30
Γ. Θωμαρέης -
Παραδοσιακός Φιλοτελισμός B' μέρος
2022.09.30
Α. Σαββόπουλος -
Ταχυδρομική Ιστορία Β΄μέρος
2022.10.06
Αλ. Γαληνός -
Ταχυδρομική Ιστορία Γ' μέρος
(Συλλογή και Έκθεμα)
2022.10.06
Κ.Χαζάπης -
Σύνοψη Εκθέματος
2022.10.07
Αθ. Πάσχος -
Κάρτ Ποστάλ
2022.10.07
Α. Βιρβίλης -
Ανοικτός Φιλοτελισμός
2022.10.13
Ν. Μαλλούχος, Π. Λεούσης -
Θεματικός Φιλοτελισμός Β' μέρος
2022.10.13
Αλ. Παπαδόπουλος -
Αεροφιλοτελισμός Β' μέρος