Σκοποί της ΕΦΟ

 

  • Η προαγωγή, διάδοση και προβολή των πολιτιστικών αξιών του φιλοτελισμού και η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μέσα από το φιλοτελισμό.

  • Η πνευματική, επιμορφωτική και πολιτιστική καλλιέργεια των φιλοτελιστών και του ευρύτερου κοινού, με τη μεταφορά και διάδοση ιστορικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών γνώσεων με τη μελέτη των γραμματοσήμων και της ταχυδρομικής ιστορίας.

  • Η διάδοση της συλλογής και μελέτης των φιλοτελικών αντικειμένων και η προβολή τους στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στη νεολαία.

  • Η έρευνα, καταγραφή, διατήρηση και προβολή τεκμηρίων ταχυδρομικής ιστορίας.

  • Η προβολή του ελληνικού φιλοτελισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • Η ενημέρωση των μελών της για τα εκάστοτε αναφυόμενα φιλοτελικά ζητήματα, η παροχή κατευθυντηρίων γραμμών και ο συντονισμός, εφόσον απαιτείται, κοινής δράσης.

  • Η εκπροσώπηση των μελών της έναντι των Αρχών και Υπηρεσιών του Κράτους, της Διεθνούς Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, διαφόρων άλλων Διεθνών Φιλοτελικών Ομοσπονδιών, καθώς και κάθε άλλης Αρχής, Οργανισμού ή Οργάνωσης, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, για θέματα που έχουν σχέση με το φιλοτελισμό.

  • Η διατύπωση τεκμηριωμένων απόψεων και εισηγήσεων, σε σχέση με την ακολουθούμενη εκάστοτε φιλοτελική πολιτική, ως προς τις εκδόσεις νέων γραμματοσήμων και λοιπών φιλοτελικών αντικειμένων, καθώς και τη χρήση φιλοτελικών σφραγίδων.