Εκθέματα (Ποικίλα)

Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε σε ποικίλα εκθέματα που υπάρχουν εκτός της βιβλιοθήκης της ΕΦΟ.