Να κοιμάσθε ήσυχοι, η Ελλάς έγινε δυνατή – Ατέρμονα προπαγανδιστικά μηνύματα της 4ης Αυγούστου 1936

Ψηφιακή έκδοση 2022 για ελεύθερη διάθεση αποκλειστικά από τον ιστότοπο της ΕΦΟ.

Πατήστε την προβολή πλήρους οθόνης   κάτω από το βιβλίο για ευκολότερη ανάγνωση, όπως δείχνει το κόκκινο βελάκι στην ακόλουθη εικόνα: