Ταχυδρομικά Τέλη

Πατήστε την προβολή πλήρους οθόνης   κάτω από το βιβλίο για ευκολότερη ανάγνωση, όπως δείχνει το κόκκινο βελάκι στην ακόλουθη εικόνα: