Το νέο ΔΣ της ΦΕΑ

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΦΕΑ ΣΕ ΣΩΜΑ

Τις εκλογές της 11/2/2024 στην Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών ακολούθησε πρόσκληση του νεοεκλεγέντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, προς τα νέα μέλη, που συνήλθαν στις 14/2/2024 για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα για την διετία 11/2/2024 μέχρι 10/2/2025.

Μετά από σχετική ψηφοφορία των παρισταμένων μελών του Συμβουλίου το νέο Δι­οικητικό Συμβούλιο της ΦΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα για τη επόμενη διετία ως εξής:

ΑΝΔΡΕΙΩΤΗΣ Νικόλαος, Πρόεδρος,

ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμματέας,

ΧΑΒΑΤΖΑΣ Ιωάννης, Ειδ. Γραμματέας,

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Βασίλειος, Ταμίας,

ΣΤΕΦΑΝΗΣ Αθανάσιος, Βοηθός Ταμία,

ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Ηρακλής, Κοσμήτορας,

ΡΑΖΗΣ Αναστάσιος, Έφορος Α΄.

ΨΑΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης, Έφορος Β΄.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *