Πίνακας Φιλοτελικών Τάξεων

ΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(CH) ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΑΞΗ (Classe des CHAMPIONS)

(TR) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

(PH) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

(PS) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ

(AE) ΑΕΡΟΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

(AS) ΑΣΤΡΟΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

(RE) ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ

(TH) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ

(MA) ΜΑΞΙΜΑΦΙΛΙΑ

(OP) ΦΙΟΤΕΛΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

(PS) ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ

(OF) ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

(ΥU A) ΝΕΟΤΗΤΑΣ (10-15 ετών)

(ΥU B) ΝΕΟΤΗΤΑΣ (16-18 ετών)

(YU C) ΝΕΟΤΗΤΑΣ (19-21 ετών)

(LI) ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ και Εξειδικευμένες ΜΕΛΕΤΕΣ
  2. Γενικοί ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
  3. Φιλοτελικά ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  4. Φιλοτελική ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
  5. ΨΗΦΙΑΚΟ Υλικό – Έργα