Ταχυδρομική Ιστορία

virvilis.photoΑ. Βιρβίλης : (PH) The Role of Health Stations and Lazarets in Greece (Οκτώ Πλαισίων), WASHINGTON 2006 (FIP) Gold, βαθμοί 93 και ΛΑΥΡΙΟ 2009 (ΕΦΟ) Μεγάλο Χρυσό - Grand Prix, βαθμοί 92
Α. Γαληνός : (PH) Un Levant Francais Inconnu, 1915 - 1923 (Οκτώ Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) Gold, βαθμοί 93
Α. Γαληνός : (PH) Occupation Hellenique de l’Albanie 1940-1941 (Δύο Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) Gold, βαθμοί 90
galinos3.photoΑ. Γαληνός : (PH) Censures Britanniques aux Balkans, 1915 - 1919 (Πέντε Πλαισίων), NOTOS 2021. (FEPA) : Gold, βαθμοί 90
thomareis3.photo Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 1ο


Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 2ο


Γ. Θωμαρέης : (PH) 15th to 20th century : Postal History of Thessaloniki * (Οκτώ Πλαίσιων), CHINA 2009 (FIP), Gold, βαθμοί 91 - ΜΕΡΟΣ 3ο

*Το παρόν έκθεμα (301 φύλλων) είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το βραβευθέν στην China 2009 (128 φύλλων)
Γ. Θωμαρέης : (PH) Creta : The Harsh Years (Πέντε Πλαισίων), Vermeil, βαθμοί 82
Γ. Θωμαρέης : (PH) Ταχυδρομημένη Ιστορία, Συλλογή - Έκθεμα το 2018 στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ)
Α. Πάσχος : (PΗ) The Greek Post Office of Thessaliniki 1912-1950, (Πέντε Πλαισίων), EFIRO 2019 : Large Vermeil, βαθμοί 86
skarmoutsos.photoΙ. Σκαρμούτσος : (PH) Postal History of Aitoloakarnania 1840-1950 (Πέντε Πλαισίων), NOTOS 2021 (FEPA) Large Silver, βαθμοί 75
xazapis.photoΚ. Χαζάπης : (PH) The 4th of August Regime (1936 - 1941), (Πέντε Πλαισίων), Helvetia 2022 (FIP), Large Vermeil, βαθμοί 85
Κ. Χαζάπης : (PH) Occupied Greece during WWII (Οκτώ Πλαισίων), EFIRO 2008 (FIP), Gold, βαθμοί 92