Σειρές Ελληνικών Γραμματοσήμων 1968

(*Κάντε κλικ πάνω στον τίτλο για να ανοίξει σε νέα καρτέλα η σχετική ανακοίνωση)

Έτος 1968:

1. Αθλητικές Εκδηλώσεις

2. Europa 1968

3. Συνέλευση F.I.A.

4. Έκθεση Πολεμικής Ιστορίας

5. Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου

6α. Συνέδριο G.A.P.A.

6β. Κληρικολαϊκή Συνέλευση

6γ. Καρδιολογικό Συνέδριο

7. Ολυμπιακοί Αγώνες Μεξικού

8. Ελληνική Βασιλική Αεροπορία